Zarys historyczny Gminnej Biblioteki Publicznej w Korzennej

W 1946 roku na terenie gminy Korzenna utworzono 3 punkty biblioteczne w: Korzennej, Łyczanej oraz Posadowej na warunku o wzajemnej wymianie książek. Obecna Biblioteka w Korzennej datuje swoje założenie w roku 1948. Pierwotnie nosiła nazwę Gminna Biblioteka Publiczna. Biblioteka ta mieściła się w budynku Gminnej Rady Narodowej do końca 1960 roku, a w 1961 roku została przeniesiona do budynku prywatnego. Od tego momentu była przenoszona 5 razy, zawsze do pomieszczeń w budynkach prywatnych. Pod koniec 1999 roku biblioteka została ulokowana w budynku publicznym przy stadionie.
Siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej w poszczególnych latach:

1961 – 1963 –  dom prywatny Juliana Pawlikowskiego;

1963 – 1968 – dom prywatny Władysława Klimontowskiego;

1969 – 1974 – dom prywatny Jana Patra.

1975 – 1983 – dom prywatny Kazimierza Janusza;

1983 – 1998 – dom prywatny Andrzeja Jasińskiego;

1999 – nadal budynek przy stadionie.

W roku 1949 pierwszy księgozbiór w ilości 500 książek biblioteka otrzymała za pośrednictwem Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Sączu z Ministerstwa Oświaty. W 1973 r. po połączeniu Gromadzkich Rad Narodowych (Jasienna, Lipnica Wielka, Mogilno, Siedlce) Powstała Biblioteka Publiczna Gminy Korzenna. Biblioteki poszczególnych Gromadzkich Rad zostały włączone jako filie Biblioteki Publicznej Gminy Korzenna.
W 1980 roku założono filię w Wojnarowej, a w 1982 roku założono filię w Janczowej, która została w 1984 roku przeniesiona do Miłkowej.
Od początku swojej działalności Biblioteka prowadziła punkty biblioteczne, które istniały do roku 1999, najwięcej było ich 9.
Biblioteka prowadziła i nadal prowadzi działalność kulturalno-oświatową. Zawsze współpracowała ze Szkołą Podstawową w Korzennej, Łyczanej, Jasiennej, a także ze Szkołą Rolniczą w Trzycierzu. Biblioteka obecnie jak i wcześniej udzielała się bardzo aktywnie w życiu publicznym gminy, w swoim czasie organizowała bardzo dużo kiermaszy i loterii książkowych. Odbywały się również spotkania autorskie: w Klubie Rolnika w Korzennej, w Szkołach Podstawowych oraz w Szkole Rolniczej w Trzycierzu.
Przez kilka lat organizowany był konkurs „Mój Ogródek – Moje Hobby”.
Aby przyciągnąć najmłodszego czytelnika odbywało się wyświetlanie bajek ze slajdów dla dzieci, niejednokrotnie organizowana była zabawa „zgaduj-zgadula” przy ognisku, a także lekcje biblioteczne.
Przy współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną organizowano wymianę doświadczeń między bibliotekami na terenie gminy oraz województwa: filia- Mogilno – Paszyn, Korzenna – Chełmiec. Biblioteka zawsze służyła pomocą w organizowaniu uroczystości i akademii z okazji rocznic i świąt państwowych.
W latach 1994 – 2003 był organizowany „Mikołaj dla Dorosłych”. „Mikołaj” jeździł bryczką po Korzennej i przyległych wsiach, ozdawał drobne upominki dorosłym.
Od 1 stycznia 1999 roku Uchwałą Rady Gminy Korzenna Nr III/14/98 z dnia
2 grudnia 1998 połączono dwie dotychczas istniejące instytucje kultury: Gminny Ośrodek Kultury w Korzennej oraz Bibliotekę Publiczną Gminy Korzenna w Centrum Kultury w Korzennej.
Od 1 stycznia 2010 roku Uchwałą Rady Gminy Korzenna Nr XLI/276/2009
z dnia 30 grudnia 2009 utworzono samodzielną instytucje kultury pod nazwą: Gminna Biblioteka Publiczna w Korzennej, z filiami w: Jasiennej, Lipnicy Wielkiej, Wojnarowej, Mogilnie, Miłkowej oraz w Siedlcach.

Pracownicy Biblioteki w Korzennej:

1946 – Alina Mokrzycka, nauczycielka – Punkt biblioteczny;

1948 – Maria Wojtarowicz, członek ZMP – Gminna Biblioteka Publiczna;

1950 – Helena Nowak, członek ZMP – Gminna Biblioteka Publiczna;

1955 – Eleonora Witowska, nauczycielka – Gminna Biblioteka Publiczna;

1959 – Stanisław Tristuła, nauczyciel – Gminna Biblioteka Publiczna;

1961 – Jadwiga Matusik, nauczycielka – Gminna Biblioteka Publiczna;

1966 – 1980 – Joanna Łukasik, bibliotekarz – Biblioteka Publiczna Gminy;

1980 – nadal – Małgorzata Jasińska, bibliotekarz – Biblioteka Publiczna Gminy;

1982 – 1991 – Bożena Gołąb, młodszy bibliotekarz – Biblioteka Publiczna Gminy;

2010 – nadal – Małgorzata /Zielińska/ Tomasiak, dyrektor – Gminna Biblioteka Publiczna.

 

Księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej w Korzennej

Rok

Sieć

Księgozbiór

Czytelnicy

Wypożyczenia

1949

500

1960

3 punkty

3.723

364

5.468

1970

3 punkty

4.723

562

13.162

1980

4 filie
4 punkty

6.793

532

12.376

1990

6 filii
4 punkty

8.886

632

11.516

2000

6 filii

8.657

429

9.807

2010

6 filii

9.414

547

11.631

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdań GUS-owskich Gminnej Biblioteki Publicznej w Korzennej.