Obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego to już w Szkole Podstawowej w Wojnarowej mała Tradycja. W tym roku odbyła się jego piąta edycja, a motywem przewodnim były innowacja pedagogiczna „Słówko tygodnia” prowadzona w szkole od października ub. r.

Połączona z nauka zabawa polegała na poznawaniu co tydzień nowego słowa i jego kontekstowego znaczenia. Efekty poszerzania słownictwa i umiejętności jego stosowania sprawdzano w formie quizu rozwiązywanego przez uczennice i uczniów. Najlepiej z nowym zadaniem poradziła sobie Barbara Jamróz z 7 klasy, która tym samym zasłużyła na tytuł Mistrza Trudnego Słówka.

Podczas przygotowanych przez nauczycielki: Agatę Ligęzę-Chyc i Sabinę Witek quizów i zagadek językowych uczniowie mogli wykazać się zarówno wiedzą jak i umiejętnościami artykulacyjnymi. Zapoznali się także z wynikami ostatnich badań UNESCO, które mówią o tym, że czterdzieści procent światowej populacji nie ma dostępu do edukacji prowadzonej w języku, którym mówi na co dzień.

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ustanowiono decyzją UNESCO 21 lutego 1999 roku, aby upamiętnić ofiary zbrodni, do której doszło w 1952 roku w Dhace w Bangladeszu. Podczas demonstracji zamordowano tam pięciu studentów, domagających się uznania ich języka ojczystego – bengalskiego – za jeden z dwóch urzędowych języków ówczesnego Pakistanu.