Profesjonalne szkolenie z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przeszli uczennice i uczniowie Szkoły Podstawowej w Łęce. Swoją wiedzą podzielili się z nimi wolontariusze ze Stowarzyszenie Maltańczycy Służba Medyczna z Nowego Sącza.

Całe szkolenie trwało dwie godziny i składało się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Uczniowie pod okiem profesjonalistów uczyli się postępowania w sytuacji nagłego zagrożenia życia lub zdrowia drugiego człowieka. Ćwiczono m.in. resuscytację krążeniowo-oddechową z wykorzystaniem fantomów dorosłych osób i dzieci. Instruktorzy podzieli się także informacjami na temat tzw. pozycji bezpiecznej i ogólnej oceny stanu poszkodowanego. – Wszyscy z zaangażowaniem brali udział w ćwiczeniach, bo mieli świadomość, że umiejętności przekazywane im przez wolontariuszy mogą w przyszłości uratować komuś życie – relacjonowali nam organizatorzy szkolenia.

Stowarzyszenie Maltańczycy Służba Medyczna to osoby, które z potrzeby serca niosą bezinteresowną pomoc potrzebującym. Członkami Stowarzyszenia są wolontariusze przeszkoleni w udzielaniu pierwszej pomocy, a także czynni zawodowo ratownicy medyczni, pielęgniarki oraz lekarze. Komendantem oddziału jest ks. Andrzej Faron, który prowadził i komentował całe szkolenie.