Biskup, pochodzi z parafii Siedlce w gminie Korzenna, urodził się 11 października 1964 roku w Łazach k. Zawiercia. Święcenia kapłańskie przyjął w 1989 roku w Tarnowie. Przez cztery lata pracował w parafii Nowy Wiśnicz i jednocześnie studiował na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, gdzie uzyskał licencjat kościelny. W 1993 roku rozpoczął studia w Innsbrucku, gdzie w 1997 r. doktoryzował się w zakresie bioetyki (rozprawa doktorska: „Rodzaje i metody argumentacji w sporze o badania prenatalne”). Po obronie pracy doktorskiej trafił do parafii św. Mikołaja w Bochni, gdzie pracował do 1999 roku, jednocześnie będąc asystentem na międzywydziałowym instytucie bioetyki w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Od 1999 r. pełni funkcję administratora apostolskiego w Atyrau w Kazachstanie.

Święcenia biskupie odbyły się w Bazylice św. Piotra na Watykanie we czwartek 23 listopada 2006 r. o godz. 17:00. Głównym konsekratorem był Angelo Kardynał Sodano, natomiast współkonsekratorami biskup Wiktor Skworc – ordynariusz Diecezji Tarnowskiej oraz  biskup Henryk Teofil Howaniec OFM – biskup diecezji Świętej Trójcy z Almaty.

5 lutego 2011 papież Benedykt XVI mianował go biskupem Karagandy pozostawiając jednocześnie go na stanowisku administratora apostolskiego Atyrau

źródło: www.catholic-kazakhstan.org