Jeszcze w tym roku jednostka OSP Wojnarowa poprawi swoje wyposażenia o lekki samochód ratowniczo-gaśniczy. Zakup pojazdu będzie możliwy, dzięki pomocy gminy, która pozyskała dofinansowanie na ten cel.

Wniosek gminy Korzenna o dofinansowanie do zakupu pojazdu w ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska – samochody ratownicze” był jednym z 52 złożonych wniosków. Po ocenie formalnej i merytorycznej podjęto decyzję o wsparciu finansowym dla 28 z nich. Wśród nich znalazł się także wniosek gminy Korzenna o zakup pojazdu dla OSP Wojnarowa. W efekcie przyznano gminie dofinansowanie w wysokości 245 tys. zł, które powinno pokryć 70 procent kosztów zakupu samochodu. Aby zminimalizować wydatki na ten cel z własnego budżetu, gmina równocześnie zabiega o uzyskanie dodatkowego dofinansowania w ramach aktualnego programu „Małopolskie OSP 2023”, starając się w tym wypadku o kwotę 50 tys. zł.

Przetarg na dostawę samochodów strażackich ogłoszony przez województwo małopolskie został już rozstrzygnięty. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma z Mielca. Zgodnie z warunkami przetargu zamówienie powinno zostać zrealizowane do końca listopada br.