Dobiega końca modernizacja kolejnej drogi gminnej. W Łęce pracami objęto odcinek o długości 200 m.

Chodzi o drogę Łęka do Dworskich Pól, która wskutek dotychczasowego użytkowania została mocno zniszczona. Pęknięcia i dziury mocno pogorszyły komfort jazdy, dlatego zdecydowano się na remont. Nowa nakładka asfaltowa została już położona, a do sfinalizowania prac pozostała już tyko kosmetyka. W ramach remontu wykonano także pobocza.

Przy drodze znajdują się liczne domy. Na co dzień korzystają z niej ich właściciele, ale odcinek ten może też służyć jako objazd w razie czasowego zamknięcia drogi głównej.

Koszt robót wyniósł ponad 66 tys. zł.