Umowę na dofinansowanie przebudowy dwóch dróg gminnych podpisali dzisiaj w Krakowie wójt Leszek Skowron i wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar. Dofinansowanie wyniesie blisko 2,3 mln zł.

Wsparcie dotyczy dwóch dróg w Słowikowej i w Jasiennej. W przypadku pierwszej z nich (Słowikowa do Librantowej k. Basty) prace już się rozpoczęły. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Korzenna na odcinku o długości blisko 1,1 km położy nową nawierzchnię betonową. Koszt prac wyniesie 1,63 mln zł.

Z kolei przebudowa drogi Jasienna Smolarzówki pod cmentarzem potrwa około 9  miesięcy. Koszt robot wyniesie około 1,5 mln zł. Droga zostanie wzmocniona, a nawierzchnia drogi będzie asfaltowa.