Arcybiskup, nuncjusz apostolski w Słowenii. Pochodzi z Łyczanej. Ukończył Seminarium Duchowne w Krakowie. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk J. E. Ks. Arcybiskupa -Metropolity Krakowskiego Karola Wojtyły na Wawelu dnia 19.03.1967 roku. Msza prymicyjna odprawiona została w Kościele Parafialnym w Korzennej 26.03.1967 roku. W 1969 roku wyjeżdża na studia doktoranckie do Rzymu.

25 marca 1995 mianowany arcybiskupem tytularnym Caprulae i nuncjuszem apostolskim w Rwandzie Sakrę biskupią otrzymał z rąk kard. Angelo Sodano 8 maja 1995 w Watykanie. Współkonsekratorami byli: kard. Franciszek Macharski i kard. Francis Arinze.

 

źródło: wikipedia