Blisko 22 mln zł wyniosą wydatki na projektowanie i budowę kanalizacji oraz oczyszczalni ścieków na terenie naszej gminy – wynika z ubiegłorocznego przetargu. Propozycje złożone przez oferentów sumarycznie mieszczą się w kwocie zaplanowanej na ten cel przez zamawiającego.

Najbardziej kosztowne będzie zaprojektowanie i budowa oczyszczalni ścieków w Łęce wraz z odcinkiem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Wykonawca poza pracami projektowymi wybuduje oczyszczalnię, przeprowadzi niezbędne testy i uzyska wszelkie niezbędne decyzje administracyjne, konieczne dla użytkowania oczyszczalni. W przetargu złożono dwie oferty, które zasadniczo różniły się cenowo. Jedna opiewała na około 22 mln zł, druga na nieco ponad 14,3 mln zł, podczas gdy gmina na ten cel przeznaczyła 14,95 mln zł. W tej sytuacji wszystko wskazuje na to, że umowa zostanie podpisana  z firmą, która zaproponowała warunki korzystniejsze cenowo. Prace projektowe rozpoczną się jeszcze w tym roku, a w 2024 roku prowadzone będą roboty budowlane.

W części drugiej przetargu, dotyczącej projektowania i budowy kanalizacji w Łęce i w Siedlcach o łącznej długości około 6,5 km, oferty wahały się od kwoty 4,975 mln zł do ponad 7,8 mln zł. Mimo że najniższa cenowo oferta przekracza kwotę zaplanowaną na ten cel w budżecie gminy (4,5 mln zł), to wydaje się, że zostanie ona zaakceptowana, ponieważ sumaryczne wydatki mieszczą się w ogólnej kwocie przewidywanej przez gminę na realizację wszystkich zaplanowanych inwestycji kanalizacyjnych w ramach tego przetargu. Koncepcja, według której projektowana będzie sieć, zakłada podłączenie do niej około 180 budynków.

Propozycje dotyczące trzeciej części przetargu tj. projektowania i budowy kanalizacji w Koniuszowej, były bardzo zróżnicowane i sięgały od ponad 2,6 mln zł do 6,6 mln zł. Gmina zaplanowała na ten cel 2,9 mln zł czyli więcej od najtańszej oferty, która najprawdopodobniej zostanie wybrana. W Koniuszowej wybudowana zostanie sieć o długości niespełna 3 km, do której będzie można podłączyć ponad 80 budynków.

Umowy z oferentami powinny zostać podpisane jeszcze w tym miesiącu.