Zapraszamy wszystkie rodziny z Gminy Korzenna z minimum trójką dzieci  o złożenie wniosku o przyznanie Ogólnopolskiej  Karty  Dużej  Rodziny.

Karta Dużej Rodziny  stanowi zespół ulg dla członków rodzin wielodzietnych, mających stanowić przywileje i udogodnienia dla tych, którzy podejmują się trudu wychowania licznego potomstwa.

 

Wnioski o wydanie Karty Dużej rodziny można pobrać/złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Korzennej  pokój nr 28 w godzinach pracy Ośrodka tj. poniedziałek od 8.00 do 16.00 od wtorku do piątku w godzinach od 7.15 do 15.15.

Wykaz uprawnień przysługujących rodzinom wielodzietnym zamieszczony jest na stronie internetowej  Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej   www.mpips.gov.pl oraz na stronach   www.rodzina.gov.pl

 

Wzór wniosku: zobacz