Stadion piłkarsko-lekkoatletyczny zostanie wybudowany w Wojnarowej. Zastąpi dotychczasowy obiekt piłkarski, który leży na terenie kupionym przez wojsko pod budowę nowej jednostki. Gmina pozyskała już na ten cel blisko 7 mln zł z Ministerstwa Sportu w ramach programu „Sportowa Polska”.

Całkowite koszty inwestycji, która powstanie na gruntach gminnych nad kościołem w Wojnarowej, są szacowane na 12 mln zł. W jej ramach wykonane zostaną prace ziemne takie jak niwelacja terenu, wybudowany zostanie parking służący nie tylko kibicom, ale generalnie mieszkańcom oraz stadion. Poza płytą boiska piłkarskiego stadion mieć będzie także bieżnię, stanowisko do rzutu kulą i rzutu oszczepem, a także skocznię w dal. Szczegółowe parametry techniczne będą znane po dokonaniu koniecznych uzgodnień z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki. W dalszym etapie obok boiska staną także pomieszczenia szatniowo-magazynowe oraz trybuny. Wstępny harmonogram prac zakłada, że realizacja przedsięwzięcia potrwa dwa lata.

Aktualnie klub z Wojnarowej korzysta z dotychczasowego boiska piłkarskiego i budynku zaplecza szatniowo-magazynowego na zasadzie użyczenia. Wojsko wyraziło na to zgodę do czasu, gdy nie będzie to kolidowało z realizowanymi tam pracami budowlanymi. Potem w miejscu boiska powstanie infrastruktura jednostki wojskowej. Do tego czasu Wojnarowa powinna mieć już nowy obiekt.  – Harmonogram prac będzie skorelowany z robotami prowadzonymi na terenie jednostki tak, by klub mógł funkcjonować bez zakłóceń – deklaruje Krzysztof Ogorzałek, zastępca wójta.