Wiele wskazuje na to, że jeszcze w tym roku zostaną odbudowane i wyremontowane dwa kolejne odcinki dróg w naszej gminie o łącznej długości ponad 1,6 km. Oferty złożone na wykonanie prac mieszczą się w kwotach zaplanowanych na ten cel w budżecie gminy.

Osobno ogłoszono przetarg na odbudowę drogi „Łyczana przez Sośnie koło Kachla” w Łyczanej oraz na remont nawierzchni drogi gminnej w Lipnicy Wielkiej „Niecew- Lipnica Wielka Brzezie- Jasionki Dziołowa”.

W przypadku pierwszej z nich chodzi o odcinek o długości blisko720 mb. Jego początek znajduje się na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1563 K. Ofertę na realizację prac złożyła wprawdzie jedna firma, ale zaproponowana przez nią kwota w wysokości blisko 860 tys. zł mieści się w kwocie zaplanowanej na ten cel w budżecie gminy. Termin realizacji prac wyznaczono na koniec października.

Zainteresowanie drugim przetargiem było większe. Złożono trzy oferty, spośród których najtańsza jest niższa od kwoty przewidywanej na tę inwestycję w budżecie gminy i wynosi ponad 756 tys. zł. Planowany remont obejmie odcinek o długości 910 m i polegać będzie na wymianie nawierzchni. Zakłada się wykonanie robót do 15 grudnia br.

Decyzja w sprawie przedstawionych ofert zostanie podjęta po analizie ofert.