O dofinansowanie do kolejnego etapu prac konserwatorskich w zabytkowym kościele św. Marcina Biskupa w Mogilnie zabiega gmina Korzenna. Złożony w ramach Polskiego Ładu wniosek do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków opiewa na 167 tys. zł.

Jakkolwiek kościół należy do parafii, to o wsparcie mogła zwrócić się gmina. Podstawą ku temu był wniosek parafii skierowany do gminy. Prace konserwatorskie, polegające na odsłonięciu dekoracji malarskich oraz ich renowacji mogą kosztować około 175 tys. zł. Zgodnie z opinią konserwatora zabytków powinny być wykonane możliwie szybko tj. w stosunkowo niedługim czasie od zakończenia prac, które przeprowadzono w poprzednim etapie.

O ile wniosek zyskałby akceptację, to zgodnie z zasadami programu dofinansowanie mogłoby pokryć nawet 98 procent kosztów. Na decyzję w tej sprawie przyjedzie jeszcze poczekać około 2-3 miesiące.

Przypomnijmy, że renowacja tzw. starego kościoła w Mogilnie prowadzona jest już od kilku lat. Zrealizowana niedawno konserwacja dekoracji malarskich na ścianie północnej prezbiterium drewnianego była możliwa, dzięki uzyskaniu dofinansowania z „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie”.