Do gminnej sieci wodociągowej podłączono część Miłkowej- taki jest efekt inwestycji zrealizowanej przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Korzenna.

Spółka komunalna wybudowała wodociąg, łączący Miłkową ze zbiornikiem w Siedlcach. Sieć o długości 2,5 km pozwoliła podłączyć do sieci Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów, szkołę oraz zabudowania, które do tej pory korzystały z lokalnej sieci, użytkującej ujęcie pozostałe po jednostce wojskowej.

Włączenie wymienionych obiektów w sieć gminną zagwarantuje odbiorcom ciągłe, bezpieczne dostawy wysokiej jakości wody, a ponadto pozwoli uniknąć kosztów związanych z utrzymywaniem ujęcia wody.

Inwestycje kosztowała 1,13 mln zł.