Mieszkańcy gminy Korzenna korzystający z sieci wodociągowej otrzymywać będą w tym roku dopłaty z budżetu gminy – postanowiła Rada Gminy Korzenna. Uchwałę w tej sprawie podjęto jednogłośnie.

Dopłaty wyniosą 1,53 zł do metra sześciennego wody oraz 0,53 zł do opłaty abonamentowej i będą realizowane przez cały rok. Pieniądze trafiać będą bezpośrednio do dostawcy wody na podstawie faktycznego zużycia przez odbiorców.

Rada Gminy postanowiła kontynuować tę formę wsparcia dla mieszkańców, chcąc zmniejszyć obciążenia związane z kosztami wody dostarczanej z sieci wodociągowej. Dopłatami zostaną objęci wszyscy użytkownicy sieci bez względu na to, jaki dostawca świadczyć usługi na ich rzecz.

W sumie na ten cel z budżetu gminy wydanych zostanie 270 tys. zł.