Kompleks dworski w Korzennej w przyszłości będzie jeszcze bardziej imponujący. Jego powierzchnia zostanie powiększona o ponad hektar, co otworzy możliwość poprawy atrakcyjności tego terenu.

Umowa sprzedaży gruntu została już zawarta i na jej mocy gmina zyskała ponad hektar terenu sąsiadującego z kompleksem dworskim od strony północno-wschodniej. Z ofertą sprzedaży gruntu zwrócił się do gminy prywatny właściciel. Propozycję jeszcze w ubiegłej kadencji zaakceptowała Rada Gminy Korzenna i wczoraj transakcja została sfinalizowana.

Za ponad 840 tys. zł gmina nabyła działkę o powierzchni jednego hektara i blisko czterech arów. U podstaw decyzji o jej zakupie legło przekonanie, że kompleks dworski może dzięki temu zyskać jeszcze na atrakcyjności. Na zakupionym terenie będzie można ulokować dodatkowe atrakcje przyciągające turystów i podróżnych, a także zachęcające do spędzania tam wolnego czasu. Szczegółowe rozwiązania będą przedmiotem szerszej dyskusji i analiz.

W ramach tej samej transakcji gmina zyskała także drogę, która stanowić będzie alternatywny dojazd do kompleksu od strony drogi prowadzącej do Łyczanej.