Blisko 100 właścicieli gospodarstw z naszej gminy będzie mogło skorzystać z darmowych kompostowników. Dzięki dofinansowaniu z programu realizowanego z budżetu województwa małopolskiego zostaną one nieodpłatnie przekazane mieszkańcom spełniającym regulaminowe wymagania.

Zainteresowani skorzystaniem z tej oferty mogą składać deklaracje uczestnictwa w programie (w załączeniu) od 24 czerwca do 5 lipca br. Dokumenty należy oddać na dzienniku podawczym w Urzędzie Gminy Korzenna w godzinach pracy urzędu. Dodatkowo należy także dołączyć inne wymagane dokumenty takie jak np. oświadczenie dotyczące RODO (w załączniku). Złożone deklaracje zostaną zweryfikowane, a osoby zakwalifikowane do programu zostaną powiadomione telefonicznie. O wyborze uczestników programu decydować będą zasady określone w regulaminie (w załączniku).

Stanowi on m.in., że na jedną nieruchomość może być przeznaczony jeden kompostownik o pojemności min. 720 l. Wnioskodawca po podpisaniu umowy użyczenia odbierze we wskazanym terminie kompostownik do samodzielnego montażu wraz z instrukcją montażu oraz sposobu prowadzenia kompostownika. Po podpisaniu umowy użyczenia i odebraniu kompostownika odpady biodegradowalne nie będą odbierane z nieruchomości, której właściciel korzysta z programu. Mieszkaniec będzie zobowiązany do zmiany deklaracji dot. odpadów w tym zakresie. Gdyby do projektu nie zgłosiła się wymagana liczba osób, kompostowniki mogą zostać przydzielone osobom, które już kompostują bioodpady, a złożą deklarację uczestnictwa w projekcie.

Pliki do pobrania