Ze względu na pojawiający się w ostatnim czasie spory problem błąkających się psów apelujemy do wszystkich właścicieli zwierząt o należyty dozór nad nimi.

Błąkające się psy stwarzają ogromne zagrożenie dla mieszkańców, w szczególności dla dzieci, rowerzystów, innych zwierząt domowych lub gospodarskich, a także mogą być przyczyną kolizji drogowej zwłaszcza, gdy tworzą grupę niebezpieczną i uciążliwą dla otoczenia tzw. watahy.

Apelujemy do mieszkańców o odpowiednie pilnowanie swoich czworonogów. Wszystkich właścicieli psów wzywa się do trzymania ich na swojej posesji w sposób uniemożliwiający przez psa jej opuszczenie i wykluczający dostęp do osób trzecich. Uczulamy na to, aby nie pozostawiać otwartych bram wjazdowych, a w przypadku braku ogrodzenia zabezpieczyć zwierzę w taki sposób, aby nie opuszczało posesji.

Właściciele, którzy pozwalają swoim zwierzętom biegać samowolnie poza terenem posesji zostaną ukarani mandatem do 1000 zł zgodnie z art. 77 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. kodeksu wykroczeń.