KONSULTACJE SPOŁECZNE

w ramach projektu: „Daj się ugościć na pograniczu – odkrywamy atrakcje turystyczne na trasie Korzenna – Raslavice”  planowanego do realizacji w ramach Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027.

Zapraszamy słowackie oraz polskie organizacje, instytucje oraz osoby fizyczne do udziału                    w partycypacjach społecznych dotyczących planowanych do realizacji zadań w ramach przedmiotowego projektu poprzez wypełnienie formularza lub udział w konsultacjach społecznych które odbędą się w dniu 25.08.2023 r. o godzinie 15.00 w budynku Urzędu Gminy w Korzennej .

Cel konsultacji

Celem konsultacji jest zebranie i ocenienie opinii oraz uwag dotyczących projektu planowanego do realizacji w ramach Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027. Priorytet3: „Twórcze i atrakcyjnie turystycznie Pogranicze”, Cel szczegółowy 1: „Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych”.

Partnerzy projektu: Gmina Korzenna, Obec Raslavice.

Cel główny projektu: stworzenie transgranicznej oferty opartej na zrównoważonej turystyce i wykorzystaniu potencjału kulturowego na trasie Korzenna- Raslavice

Kto może zgłaszać uwagi?

Do udziału w konsultacjach zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematem rozwoju transgranicznej współpracy turystycznej w szczególności : lokalną społeczność i turystów                     z różnych grup wiekowych,  w tym osoby starsze i rodziny z dziećmi, osoby niepełnosprawne, przedszkola, szkoły, gospodarstwa zielarskie, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, instytucje kultury, lokalnych artystów i rękodzielników.

Jak zgłaszać uwagi?

Uwagi można zgłaszać na formularzu do 25 sierpnia 2023 roku. Formularz jest dostępny zarówno w wersji polskiej, jak i słowackiej oraz podczas konsultacji stacjonarnych w dniu 25.08.2023r.     

Formularz w języku polskim         

Formularz w języku słowackim 

Wszystkie uwagi zgłoszone w czasie konsultacji zostaną rozpatrzone w toku prac nad ostateczną wersją wniosku aplikacyjnego.

Materiały

Prezentacja