Umowy z trzema firmami na budowę oczyszczalni ścieków i rozbudowę sieci kanalizacyjnej w gminie, opiewające łącznie na blisko 22 mln zł, podpisał dzisiaj wójt Leszek Skowron. W dotychczasowej historii gminy nigdy dotąd jednego dnia nie zawierano kontraktów na tak dużą sumę.

Podpisanie umowy z przedstawicielami trzech firm to efekt przetargu rozstrzygniętego pod koniec ubiegłego roku, który składał się z trzech części. Spośród wszystkich złożonych ofert wybrano najkorzystniejsze.

Oznacza to, że budowa oczyszczalni ścieków w Łęce, która będzie miała wydajność 350 m³ na dobę, zostanie wykonana za 14,3 mln zł. Budowa kanalizacji w Koniuszowej o długości prawie 3 km kosztować będzie ponad 2,6 mln zł. Zakłada się, że podłączonych do niej zostanie ponad 80 budynków. Wykonanie sieci kanalizacyjnej w Łęce i w Siedlcach wymagać będzie wydatków na poziomie blisko 5 mln zł. Będzie do niej można podłączyć około 180 budynków.

Wszystkie inwestycje będą realizowane w trybie „Projektuj i buduj!”. W związku z tym w tym roku należy się spodziewać głównie prac projektowo-dokumentacyjnych, chociaż niewykluczone jest też rozpoczęcie robót budowlanych. Ważnym etapem inwestycji będzie uzyskanie niezbędnych zgód od mieszkańców dotyczących lokalizacji sieci. – Liczymy na wyrozumiałość i dobrą współpracę tak, by przedsięwzięcie o ogromnym znaczeniu rozwojowym udało się sfinalizować jak najszybciej – zaznacza Krzysztof Ogorzałek, zastępca wójta.

Przedstawiciele firm, podczas spotkania w urzędzie deklarowali, że o ile nie będzie żadnych obiektywnych przeszkód, to będą chcieli zrealizować inwestycje nawet przed terminem tj. do końca 2025 roku.