Trzy oferty wpłynęły na ogłoszony przez gminę przetarg na „Modernizację infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie Gminy Korzenna”, ale tylko jedna z nich mieści się w kwocie przeznaczonej na ten cel w budżecie gminy.

Zarówno system informatyczny, jak i użytkowane urządzenia, którymi obecnie posługuje się urząd, są już dalece niewystarczające dla sprawnej obsługi mieszkańców. Po wielu latach sprzęt jest już na tyle wyeksploatowany, że jego wymiana jest konieczna, by nie uniknąć skutków ewentualnych awarii. Rosnąca liczba spraw załatwianych w ramach administracji cyfrowej wymaga coraz sprawniejszych i wydajniejszych narzędzi, by nie dochodziło do komunikacyjnych zakłóceń.

W ramach przetargu wybrana w nim firma dostarczy urzędowi m.in. 20 laptopów, oprogramowanie biurowe, serwery, skaner, urządzenie wielofunkcyjne, system nagłośnieniowy do wideokonferencji wraz z kamerą, oprogramowanie antywirusowe, wyświetlacze, system archiwizacji danych oraz system bezpieczeństwa cyfrowego.

Efektem modernizacji ma być m.in. usprawnienie pracy, poprawa szybkości przesyłania danych, uzyskanie większych możliwości archiwizowania danych i zabezpieczenie systemu przed potencjalnymi atakami z zewnątrz.

Zamawiający na zakup usługi przeznaczył nieco ponad 393 tys. zł, ale koszty w całości pokryje dofinansowanie pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,  Spośród trzech ofert jedna jest niższa od tej kwoty i wynosi ponad 320 tys. zł. Pozostałe dwie przekraczają kwotę zaplanowaną w budżecie i wynoszą ponad 471 tys. zł oraz ponad 418 tys. zł.

Aktualnie trwa analiza ofert, po której zapadnie decyzje co do rozstrzygnięcia przetargu.