Pochodzący z Mogilna działacz polityczny, absolwent wydziału prawa Uniwersytetu Warszawskiego, konspirator, współredaktor z Maurycym Mochnackim „Dekady , Gazety Polskiej ,Kuriera Polskiego”. Uczestnik spisku Piotra Wysockiego oraz Nocy Listopadowej 1830 roku . W 1831 walczy w korpusie gen. Dwernickiego, internowany w Galicji , ucieka do Królestwa Polskiego , zostaje wiceprezydentem Warszawy, po upadku powstania udaje się na emigrację do Niemiec, a następnie do Paryża , gdzie zostaje członkiem Komitetu Narodowego Polskiego. W 1844 roku zostaje dyrektorem szkoły polskiej w Paryżu, autor podręcznika do nauki gramatyki . Pochowany w Paryżu na Cmentarzu Montmartre.