176 uczennic i uczniów z klas czwartych, uczących się w szkołach na terenie naszej gminy, otrzymuje w tych dniach bezpłatne laptopy. Sprzęt komputerowy o wartości 0,5 mln zł pozyskany przez gminę w ramach programu Ministerstwa Cyfryzacji przekazywany jest sukcesywnie beneficjentom. Wczoraj odberali go np. czwartoklasiści z SP w Wojnarowej i SP w Lipnicy Wielkiej.

Laptopy trafiają do uczennic i uczniów na mocy ustawy z 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Zakłada ona, że każdy uczeń IV klasy szkoły podstawowej w Polsce otrzymuje na własność bezpłatny laptop. Sprzęt może być wykorzystany do nauki, rozwoju kompetencji cyfrowych oraz talentów i zainteresowań.

Laptopy przekazywane są na mocy umowy podpisywanej przez rodziców lub opiekunów prawnych dzieci. W razie braku zainteresowania przyjęciem sprzętu na własność możliwe było także przyjęcie laptopa w użyczenie. Zgodnie z umową specjalnie oznakowanych laptopów nie można sprzedawać przez okres 5 lat.