Wzrostowa tendencja demograficzna w gminie Korzenna utrzymuje się kolejny rok. Wprawdzie przyrost liczby ludności jest minimalny, to jednak w odróżnieniu od wielu innych gmin z roku na rok mieszka tutaj coraz więcej ludzi.

Jak wynika z najnowszego „Raportu o stanie gminy Korzenna” na koniec 2023 roku liczba ludności wynosiła 14894 osoby, wśród których było 7360 kobiet oraz 7534 mężczyzn. W stosunku do roku 2022 oznacza to wzrost o 60 osób.

Najliczniejszym sołectwem pozostała Korzenna z liczbą ludności na poziomie 2299 osób. W porównaniu do roku 2022 w Korzennej przybyły 22 osoby. Druga pod względem liczby ludności Lipnica Wielka zmniejszyła się o 3 osoby i liczyła na koniec 2023 roku 1947 osób. Spadek liczby ludności dotyczy także pięciu innych sołectw tj. Wojnarowej, Trzycierza, Słowikowej, Niecwi i Bukowca.

Poza Korzenną liczba mieszkańców zwiększyła się jeszcze w sześciu innych sołectwach, a konkretnie w Łęce, Siedlcach, Posadowej Mogilskiej, Mogilnie, Łyczanej, Koniuszowej i Jasiennej.

Najmniejszym sołectwem pozostał Bukowiec, w którym na koniec 2023 roku mieszkało 256 osób tj. o 6 mniej niż rok wcześniej.