Zaledwie 15 wniosków złożyli mieszkańcy naszej gminy o dodatek elektryczny. Ich wyplata nastąpi do końca marca.

O dodatek w wysokości 1000 zł lub 1500 zł (gdy zużycie energii wyniosło więcej niż 5 MWh) mogły ubiegać się te gospodarstwa domowe, których główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną. Ponadto źródło to powinno być zgłoszone lub do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Z możliwości skorzystania z dodatku wyłączone były gospodarstwa zasilane instalacją fotowoltaiczną.

W wymaganym terminie z terenu naszej gminy do Ośrodka :Pomocy społecznej w Korzennej wpłynęło 15 wniosków w tej sprawie. Zdecydowały się na to gospodarstwa ogrzewane za pomocą pomp ciepła lub bojlerów elektrycznych.

Jak na razie wnioski nie zostały jeszcze ostatecznie rozpatrzone, ale wszystko wskazuje na to, że z ich akceptacją nie powinno być problemów. O ile tylko pieniądze na dodatki wpłyną na konto OPS, który złożył już wniosek o dotację, to dodatki będą wypłacane na konto wnioskodawców. Ostateczny termin wypłat wyznaczono na 31 marca br.

Przypomnijmy, że wcześniej tj. pod koniec ub. r. przyjmowano wnioski o dopłaty do innych źródeł ciepła takich jak piece opalane węglem, drewnem, olejem opałowym czy pelletem. W sumie złożono ich blisko 2700, z czego pozytywnie rozpatrzono prawie 2100.