W tym sezonie większość gminnych dróg  utrzymywana będzie zimą przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Korzenna. Próba powierzenia prywatnym przedsiębiorcom zimowego utrzymania dróg na większym obszarze spaliła na panewce. W ogłoszonym na tę okoliczność przetargu na część rejonów nie złożono żadnej oferty.

Samorządowe władze gminy zamierzały w tym sezonie oddać prywatnym przedsiębiorcom większy obszar do odśnieżania niż to było poprzednio. Na przetarg wystawiono o dwa rejony więcej niż w ubiegłym roku, wyłączając je z obszaru obsługiwanego przez PUK. Efekt był jednak taki, że żadna prywatna firma nie była zainteresowana utrzymaniem dróg na tym terenie zimą. W konsekwencji obydwa obszary na powrót oddano spółce komunalnej, która w konsekwencji będzie dbać o przejezdność dróg zimą na obszarze, obejmującym około dwie trzecie powierzchni gminy. Wśród rejonów, jakie przydzielono PUK-owi są: Mogilno, Posadowa Mogilska, Koniuszowa, Korzenna, Łyczana Miłkowa, Janczowa, Siedlce, Słowikowa, Trzycierz, Łęka i część Wojnarowej.

Pozostałe rejony tj. Wojnarową (część sołectwa), Niecew, Lipnicę Wielką, Bukowiec i Jasienną powierzono firmom prywatnym, ale ustalenie warunków finansowych, na jakich się to odbywa nie było łatwe. W przetargu ogłoszonym na ten sezon założono wzrost cen usług mniej więcej o poziom inflacji, ale okazało się, że przedsiębiorcy wycenili swoje usługi wyraźnie wyżej. W ubiegłym roku gmina płaciła 180 zł dziennie za utrzymanie jednego kilometra drogi. W tym roku proponowane pierwotnie ceny sięgały kwoty wynoszącej nawet 220 zł dziennie za kilometr. Wskutek negocjacji przejęto ostatecznie stawkę w wysokości 200 zł za kilometr dziennie. W związku z tym, że do utrzymania jest ogółem 213 km dróg, dzienne koszty odśnieżania mogą w tym sezonie sięgnąć kwoty blisko 43 tys. zł! Ile faktycznie trzeba będzie wyłożyć z budżetu gminy na utrzymanie przejezdności dróg tej zimy, okaże się dopiero po zakończeniu sezonu. Mając jednak na uwadze ceny usług obowiązujące w tym roku, trzeba się liczyć z wydatkami na bardzo wysokim poziomie.

Pamiętać przy tym należy, że za przyjętą stawkę firma zajmująca się odśnieżaniem zobowiązana jest zapewnić przejezdność drogi. Oznacza to, że na drodze asfaltowej lub betonowej nie powinna zalegać warstwa śniegu grubsza niż 5 cm, a na drogach nieutwardzonych pokrywa śniegu nie powinna przekraczać 10 cm. Opisany stan powinien być zapewniony na godz. 7:00 i na 15:00. Warunek ten jednak nie obowiązuje w sytuacji ciągłych opadów. Nie należy przy tym oczekiwać, że drogi w całości będą posypane materiałem likwidującym śliskość. Wymóg ten dotyczy szczególnie newralgicznych miejsc takich jak skrzyżowania, ostre podjazdy, okolice rzek.