Magdalena Domalik z SP w Siedlcach i Jakub Mokrzycki z SP w Korzennej zostali finalistami tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”. W rywalizacji, w której ogółem wzięły udział setki uczennic i uczniów z całego kraju zajęli 35 i 60 miejsce.

W tym roku tematyka konkursu obejmowała historię Polski i historię powszechną dziejów oręża polskiego w latach 1768–1864 z uwzględnieniem znajomości broni i barwy, architektury obronnej, literatury, malarstwa batalistycznego i portretowego, muzyki i pieśni, tekstów źródłowych, topografii wojskowej, heraldyki, sfragistyki i falerystyki formacji wojskowych oraz sylwetek dowódców. Uczestniczki i uczestnicy rywalizacji musieli wykazać się szczegółowa wiedza z tej dziedziny sprawdzaną w trzech etapach rywalizacji: szkolnym, wojewódzkim i ponadwojewódzkim. Awans do kolejnego etapu można było uzyskać, osiągając określony w regulaminie wynik (minimum 70 procent punktów w pierwszym etapie i 80 procent punktów drugim etapie). W etapie podwojewódzkim status laureata gwarantował wynik na poziomie minimum 55 procent punktów możliwych do zdobycia.

Magdalena Domalik – uczennica klasy ósmej SP w Siedlcach – zdobyła 46 pkt tj. 82 procent, co dało jej ostatecznie 35 lokatę. Z kolei Mokrzycki Jakub – uczeń klasy VIIa SP w Korzennej _ uzyskał 42 pkt czyli 75 procent punktów i znalazł się ostatecznie na 60 miejscu.