Profesor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie , pochodzący z Miłkowej twórca wielu plakatów , laureat wielu prestiżowych nagród na całym świecie. Absolwent Państwowego Liceum Technik Plastycznych w Tarnowie, które ukończył w roku 1959, studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w latach 1959 – 1966, dyplom ukończenia studiów uzyskał w Pracowni Projektowania Produktu i Komunikacji Wizualnej Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie.

Bezpośrednio po uzyskaniu dyplomu zatrudniony na macierzystym Wydziale jako asystent profesora Andrzeja Pawłowskiego. Jako profesor prowadził  przedmiot: Projektowanie Alternatywne ze studentami IV roku WFP-ASP w Krakowie.

W roku 1966 rozpoczął twórczość w dziedzinie plakatu, biorąc aktywny udział w wielu konkursach. Zrealizował ponad 400 plakatów, uczestniczył w wystawach na całym świecie.

źródło: prywatna strona www Mieczysława Górowskiego