Ponad milion złotych unijnych funduszy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków otrzymało Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Korzenna w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Inwestycje mają być wykonane w tym roku.

Realizowany przez województwo małopolskie program umożliwi wybudowanie na terenie naszej gminy kolejnych 32 przydomowych oczyszczalni ścieków. Nabór gospodarstw, które były zainteresowane skorzystaniem ze wsparcia unijnego, przeprowadzono jeszcze pół roku temu. Zgłosili się do niego mieszkańcy z różnych sołectw z terenu całej gminy.

Teraz w przetargu zostanie wyłoniony wykonawca inwestycji, a następnie rozpoczną się prace, które mają się zakończyć w tym roku.

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków to jeden ze sposobów rozwiązywania problemów związanych z gospodarką wodno-ściekową. Przydomowe oczyszczalnie budowane są tam, gdzie ze względów technicznych budowa sieci kanalizacyjnej nie jest możliwa lub też z uwagi na niską gęstość zaludnienia nie ma możliwości uzyskania dofinasowania z zewnątrz. Dotychczas na terenie gminy w ramach projektów realizowanych przez gminę wybudowano ponad 200 przydomowych oczyszczalni.