Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak wizytował dzisiaj teren budowy jednostki wojskowej w Wojnarowej. Na obszarze około 30 ha stacjonować będzie 21. Lekki Batalion Górski, wchodzący w skład 21. Brygady Strzelców Podhalańskich.

Grunty gminne, znajdujące się nieopodal szkoły, stały się własnością wojska pod koniec 2021 roku. Akt notarialny sprzedaży gruntów podpisali wówczas wójt Leszek Skowron i Dariusz Kuźniarowski, szef Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Krakowie. Na jego mocy wojsko stało się właścicielem działek w Wojnarowej o łącznej powierzchni przekraczającej 30 ha. Cen sprzedaży ustalono na 14,5 mln zł.

Niedawno wojsko rozpoczęło prace ziemne w Wojnarowej. Podczas dzisiejszej wizyty szef MON podkreślał, że zadaniem batalionu będzie zapewnienie bezpieczeństwa na terenach górskich. Zaznaczył równocześnie, że jednostki wojskowe budowane są w szybkim tempie, podając jako przykład jednostkę w Kolnie uruchomioną w ciągu kilku miesięcy. – To będą prawdziwi twardziele – mówił zkolei o żołnierzach batalionu gen. dyw. Arkadiusz Szkutnik, dowódca 18. Dywizji Zmechanizowanej, w skład której wchodzi 21. Brygady Strzelców Podhalańskich. Na znaczenie jednostki dla bezpieczeństwa kraju, a w szczególności Małopolski wskazywali także marszałek Sejmu Ryszard Terlecki i wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk.

Przypomnijmy, że zanim zapadła decyzja o lokalizacji wojskowej inwestycji w Wojnarowej, rozpatrywano także inne lokalizacje. Ostatecznie wybór padł na Wojnarową, o czym przesądziły m.in. dobre połączenia komunikacyjne oraz możliwość szybkiego pozyskania dużego terenu. Jak zaznacza wójt Leszek Skowron wojskowa inwestycja będzie miała duże znaczenie dla rozwoju gminy. Jej konsekwencją będą nowe miejsce pracy i poszerzenie rynku zbyt dla lokalnych producentów i firm usługowych.

Wizyta na zdjęciach