Międzynarodowy dzień liczby Pi obchodzono w Szkole Podstawowej w Łęce w formie Konkursu Matematycznego. Wygrywał ten, kto z pamięci podał jak największą liczbę cyfr rozwinięcia dziesiętnego liczby π.

Odpowiedź liczono do pierwszej pomyłki lub nieczytelnego zapisu. Komisja w składzie: Beata Szczecina oraz Mariola Pater orzekła, że szkolną rekordzistką została Lena Rola. Uczennica klasy IV zapamiętała 208 cyfr i zapracowała tym samym na tytuł „Mistrza liczby π”.

Świętowanie zakończono przed szkołą, gdzie wszyscy uczniowie ustawili się w gigantyczną literę Pi.  Jak zapewniają przedstawiciele szkoły widok był niesamowity.

Liczba Pi ma swoje święto 14 marca nie bez przyczyny. Jej przybliżona wartość 3,14 to odpowiednik amerykańskiego sposobu zapisu daty 14 marca. Liczba Pi nazywana jest także Ludolfiną od nazwiska matematyka Ludolpha van Ceulena, który w 1956 r. podał wartość liczby Pi do 20 miejsc po przecinku, a w późniejszym czasie rozszerzył swój wynik do 35 miejsc. Do dziś pobijane są rekordy na wyliczenie jak najdokładniejszego rozwinięcia dziesiętnego liczby Pi. W roku 2010 obliczono 2 000 000 000 000 000 cyfrę liczby Pi i wynosi ona zero.