Nazwa zadania: „Modernizacja dachu sali gimnastycznej w Koniuszowej” 

Inwestycja zrealizowana w 2022 r. przy wsparciu finansowym   Województwa Małopolskiego.

 

Zadanie polega na modernizacji dachu sali gimnastycznej i łącznika Szkoły Podstawowej w Koniuszowej, który uległ uszkodzeniu w wyniku przejścia trąby powietrznej oraz niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym gradu i nawalnych opadów deszczu, które miały miejsce w dniu 24 czerwca 2021r.

 

Dotacja w wysokości:                   200 000,00 zł.

Wkład własny Gminy:                  87 706,64 zł

Całkowity koszt inwestycji:       287 706,64