Dobiegają końca prace przy modernizacji drogi Siedlce Osztki. Asfaltowa nawierzchnia jest już położona, a do finalizacji robót pozostało już tylko wykonanie poboczy.

O remont drogi, która wskutek eksploatacji była już mocno zniszczona, zabiegano od dłuższego czasu. Doraźne, cząstkowe remonty wykonywano w ramach prac zaplanowanych w budżecie sołectwa, ale kompleksowy remont był możliwy, dzięki wyasygnowaniu na ten cel pieniędzy z budżetu gminy.

Kosztem blisko 300 tys. zł położono nową asfaltową nakładkę na długości ponad 1,1 km zasadniczo poprawiając komfort jazdy. W trakcie prac droga była niemal cały czas przejezdna.

Jak podkreśla sołtys Siedlce Jan Klimek decyzję o modernizacji drogi z zadowoleniem przyjmij nie tylko mieszkańcy Siedlec, ale także innych sołectwa. – Ta droga to łącznik między dwiema drogami powiatowymi i korzystają z niej także mieszkańcy innych sołectw takich jak zwłaszcza Łyczana czy Janczowa.