Z udziałem przedstawicieli policji oraz samorządu naszej gminy odbyła się wczoraj (20 grudnia) debata „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Jej efektem są konkretne propozycje dotyczące rozwiązania problemu zagrożenia bezpieczeństwa na terenie gminy Korzenna.

Dyskusja była reakcją na docierające do policji zgłoszenia dotyczące zakłócania ładu i porządku publicznego na terenie parkingu przy targowisku oraz na samym placu targowym w Korzennej. W sali posiedzeń Urzędu Gminy Korzenna policję reprezentowali: mł. asp. Radosław Koział z Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji, asp. Emanuel Leśniak – Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Grybowie oraz Janusz Rzemiński – dzielnicowy (rejon działania: Korzenna, Jasienna, Lipnica Wielka, Bukowiec). W gronie samorządowców obok wójta Leszka Skowrona i sekretarz gminy Beaty Semli byli także radni i sołtysi.

Policjanci zaprezentowali szczegółowe dane dotyczące zagrożenia bezpieczeństwa na terenie gminy, zaś przedstawiciele samorządu uzupełnili te informacje o doświadczenia własne. Za najpoważniejsze zagrożenie uznano nieformalne zgromadzenia w okolicy targowiska w Korzennej, skutkujące czasem niszczeniem mienia i zakłócaniem porządku, powodowanym m.in. przez osoby nietrzeźwe.  

W dyskusji wskazywano na możliwości rozwiązania problemu. Ostatecznie wskazano, że najlepszymi środkami do tego celu będzie oznakowanie dotyczące zakazu wjazdu na teren parkingu i placu targowego, uruchomienie monitoringu placu oraz realizacja programu profilaktyki adresowanego do rodziców i dzieci szkół podstawowych na terenie gminy.