Do końca zbliżają się prace przy odbudowie mostu w Słowikowej, które są częścią większej inwestycji, polegającej na odbudowie drogi gminnej. Całkowite koszty z tym związane wynoszą ponad 1,6 mln zł.

Pracami objęte są dwa odcinki drogi w Słowikowej o łącznej długości 980 m. Zgodnie z umową podpisaną w lutym br. poza odbudową mostu prace obejmują odbudowę istniejącej drogi, profilowanie i  zagęszczenie podłoża,  wzmocnienie podbudowy, wykonanie jezdni drogi o nawierzchni betonowej wraz z poboczami z kruszywa łamanego, odwodnienie drogi, wykonanie oznakowania poziomego oraz pionowego.

Na realizację inwestycji gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości ponad 1,3 mln zł.