POKL

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Projekt „My name is Zosia” POKL.09.05.00-12-231/11
realizowany w ramach Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Priorytet IX  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Program Operacyjny Kapitał Ludzki

 

Projekt „My name is Zosia” realizowany jest przez Centrum Kultury w Korzennej w okresie 01.09.2011 – 31.07.2012 r. w ramach Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Cel główny projektu: wyrównywanie szans edukacyjnych 24 (10K, 14M) dzieci uczęszczających do klas „0” w ZS w Siedlcach i SP Janczowa w zakresie dostępności do nauki j.angielskiego w roku szkolnym 2011/2012.

Formy wsparcia:
W ramach projektu zakłada się objęcie kompleksowym wsparciem z zakrsu zajęć z j.ang. 24 dzieci w wieku 5-6 lat – uczniów klas „0” ZS w Siedlcach i SP Janczowa w okresie od 1.10.2011 do 30.06.2012r.
Dodatkowo dla BO zaplanowano:

wycieczkę edukacyjną do Sądeckiego Bartnika

2 spotkania „Mikołajowe”

organizację Dnia Dziecka połączoną z występem artysty wraz z zakupem drobnych upominków

Grupa docelowa: 24 dzieci w wieku 5-6 lat, uczniów klas „0” ZS w Siedlcach i SP Janczowa.

Rekrutacja: 7 – 15 września 2011 r.
Biuro projektu:
Centum Kultury w Korzennej
33-322 Korzenna 342

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

Osoba do kontaktów: Magdalena Gut
tel. (18) 440-64-70, e-mail: ckkorzenna@interia.pl