Gmina Korzenna należy do najuboższych gmin wiejskich w Polsce – wynika z rankingu zamożności samorządowego pisma Wspólnota. Wśród 1513 gmin wiejskich zajęła 1303 miejsce.

Ranking przygotowywany od lat oparty jest o podobną metodologię. W zestawieniu nie uwzględnia się dochodów z dotacji celowych, ponieważ czasem wpływ jednorazowej dotacji inwestycyjnej może zaburzyć faktyczny obraz. Pod uwagę brane są dochody własne i otrzymywane subwencje. Ponadto, jak wskazują autorzy rankingu – prof. Paweł Swianiewicz i Julita Łukomska – wpływające do budżetu dochody zostały skorygowane na dwa sposoby. – Po pierwsze, odjęliśmy składki przekazywane w związku z subwencją równoważącą (regionalną w przypadku województw) – tak zwany w środowiskach samorządowych podatek janosikowy. Po drugie, do faktycznie zebranych dochodów dodaliśmy skutki zmniejszenia stawek, ulg i zwolnień w podatkach lokalnych (chodzi o to, aby porównywać faktyczną zamożność, a nie efekty podejmowanych w gminach autonomicznych decyzji odnoszących się do polityki fiskalnej – czytamy w ich komentarzu do wyników.

Tak zdefiniowane dochody podzielono przez liczbę mieszkańców, otrzymując podstawowy wskaźnik w postaci dochodów na głowę mieszkańca. W przypadku naszej gminy w roku 2022 wyniósł on 4022,31 zł, co pozwoliło uplasować się w dolnych strefach zestawienia. Do najzamożniejszej gminy Kleszczów (na jej terenie znajduje się m.in. Polska Grupa Energetyczna) zabrakło sporo, bo tam dochody per capita wyniosły blisko 29,5 tys. zł. Z kolei od najbiedniejszej gminy Jasło dzieli nas znacznie mniej, gdyż w jej przypadku dochody per capita wyniosły 3188 zł.

Spośród gmin powiatu nowosądeckiego niżej sklasyfikowano tyko dwie gminy: Nawojową i Kamionkę Wielką. Pozostałe zajęły wyższe miejsca w rankingu.

Szczególy rankingu tutaj.