Nowy samochód do przewozu osób otrzymał Warsztat Terapii Zajęciowej w Bukowcu. Ponad połowę kosztów zakupu pojazdu sfinansowano z budżetu gminy, resztę pokryło dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wniosek do PFRON złożyła gmina, korzystając z możliwości, jaką dają obowiązujące przepisy. O wsparcie na zakup samochodu dla WTZ można się starać co 5-6 lat. Ponieważ taki okres już upłynął, a użytkowany dotąd samochód był z uwagi na intensywną eksploatację mocno zużyty, samorządowe władze naszej gminy postanowiły ubiegać się o dofinansowanie do nowego samochodu. Wniosek został zaakceptowany i gmina uzyskała pomoc w wysokości 120 tys. zł. Z własnego budżetu gmina dołożyła nieco więcej, bo blisko 125 tys. zł, i w efekcie można było kupić samochód marki ford, którym można przewozić 9 pasażerów. Kluczyki do nowego pojazdu wójt Leszek Skowron przekazał 5 grudnia Ewa Bulandzie-Almashan, kierownikowi WTZ.

Samochód każdego dnia pokonywać będzie około 400 km, dowożąc rano uczestników na zajęcia do Bukowca oraz odwożąc ich do domów po ich zakończeniu. Ponieważ jeden pojazd nie byłby w stanie zapewnić transportu wszystkim 35 uczestniczkom i uczestnikom warsztatów, WTZ w Bukowcu korzysta jeszcze z usług zewnętrznej firmy transportowej. Osoby, biorące udział w zajęciach, pochodzą z terenu powiatu gorlickiego i nowosądeckiego. Ich transport do Bukowca i z powrotem do domów wymaga czasu, i jeden pojazd byłby w stanie obsłużyć wszystkich.

Tymczasem frekwencja w zajęciach utrzymuje się na wysokim poziomie. Z podsumowania za rok ubiegły wynika, że zimą wynosi ona od 80 do 100 procent.