Specjalistyczny wóz asenizacyjny do obsługi przydomowych oczyszczalni ścieków jest już na wyposażeniu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Korzenna. Jest bardziej wydajny i bezpieczniejszy.

Nowy pojazd to efekt skutecznych starań spółki o dofinansowanie w wysokości ponad 1,04 mln zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  na realizację projektu „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z dostawą pojazdu asenizacyjnego oraz rozbudowa wodociągu rozdzielczego na terenie Gminy Korzenna”.

Samochód od chwili zakupu jest wykorzystywany do obsługi przydomowych oczyszczalni ścieków. Ma znacznie większą pojemność niż dotychczas wykorzystywany sprzęt, dzięki czemu może szybciej realizować usługi. Stabilny, duży pojazd to także poprawa bezpieczeństwa usługi.