Druhowie z OSP Wojnarowa mają już w garażu nowy samochód ratownictwa technicznego. Zgodnie z tradycją odbyło się oficjalne powitanie pojazdu.

Formalnie samochód marki renault master przekazano strażakom z Wojnarowej jeszcze z początkiem grudnia ub.r. Tego dnia przedstawiciele jednostki odebrali kluczyki do samochodu, który w  85 procentach dofinansowany został z funduszy Unii Europejskiej. Wniosek gminy w tej sprawi zyskał akceptację Zarządu Województwa Małopolskiego i jednostka z Wojnarowej jako jedna z 47 OSP z terenu Małopolski stała się beneficjantem programu.

Powitanie samochodu na miejscu w Wojnarowej odbyło się ponad miesiąc później. W obecności zaproszonych gości, wśród których byli m.in. wójt Leszek Skowron i przewodniczący Rady Gminy Korzenna Szymon Semla oraz druhowie z innych jednostek, zaprezentowano samochód wraz z wyposażeniem. Jak czytamy na profilu jednostki na FB pojazd :(…)posiada napęd 4×2, dopuszczalną masę całkowitą do 3 500 kg, ze zbiornikiem wody o pojemności min. 200 l, linię szybkiego natarcia o długości 50 m, wysokociśnieniowy agregat wodno-pianowy, kabinę̨ czterodrzwiową jednomodułową, kontenerową, przystosowaną do przewozu minimum 5 ratowników”. Na wyposażeniu samochodu jest ponadto dwusystemowy radiotelefon przewoźny z modułem GPS, dwusystemowy radiotelefon noszony, opryskiwacz ręczny 8 litrowy, pompę elektryczną, pilarkę łańcuchową do drewna oraz zestaw sorpcyjny.

Pomoc gminy w pozyskaniu pojazdu dla jednostki z Wojnarowej wpisuje się w realizację strategii poprawy bezpieczeństwa mieszkańców m.in. poprzez modernizację wyposażenia jednostek OSP. Ochotnicze straże są od lat jednym z najważniejszych elementów gminnego systemu bezpieczeństwa, a ich rola jest szczególnie widoczna w kontekście wypadków drogowych oraz akcji przeciwpowodziowych.