Obwieszczenie 1

Zakończenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem szt. 1 do punktu redukcyjno – pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego – realizowanej na dz. ewid. nr 256, 249/1, 249/2, 249/3, 205, 188 i 186 w miejscowości Jasienna”.

 

Obwieszczenie 2

Zakończenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia – odcinek P-P1 – realizowanej na dz. ewid. nr 23/2, 23/1, 22/1 w miejscowości Mogilno”.

 

Obwieszczenie 3

Zakończenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami szt. 2 do punktów redukcyjno – pomiarowych dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych – realizowanej na dz. ewid. nr 495/43, 495/45, 496, 510/7, 510/5 i 510/6  w miejscowości Siedlce”.

 

Pliki do pobrania