Obwieszczenie Wójta Gminy Korzenna informujące o zakończeniu gromadzenia materiału dowodowego i przedłużeniu terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „„Budowa farmy fotowoltaicznej Wojnarowa o mocy do 7MW wraz z niezbędną infrastrukturą oraz magazynami energii, na działkach o nr ewid. 275/2, 60 w obrębie Wojnarowa, gmina Korzenna”.

Pliki do pobrania