Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.m.: „Rozbudowa sieci kanalizacji na działkach ewid. nr. 902/6, 902/5, 895, 898/2, 898/4, 898/5, 897/6, 897/7, 897/1, 770/4, 770/6, 770/6, 770/7, 253, 323 w miejscowości Lipnica Wielka”

 

Obwieszczenie w załączeniu

Pliki do pobrania