Obwieszczenie Wójta Gminy Korzenna informujące o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa farmy fotowoltaicznej Wojnarowa o mocy do 7MW wraz z niezbędną infrastrukturą oraz magazynami energii, na działkach o nr ewid. 275/2, 60 w obrębie Wojnarowa, gmina Korzenna” na wniosek Inwestora.

Pliki do pobrania