Obwieszczenie Wójta Gminy Korzenna informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej Wojnarowa o mocy do 7MW wraz z niezbędną infrastrukturą oraz magazynami energii, na działkach o nr ewid. 275/2,60 w obrębie Wojnarowa, gmina Korzenna”

Pliki do pobrania