Obwieszczenie Wójta Gminy Korzenna o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n. „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia – realizowana na dz. ewid. nr 220/9, 220/14, 220/15, 220/11, 238, 279/4 w miejscowości Słowikowa”.

Pliki do pobrania