Obwieszczenie Wójta Gminy Korzenna o przesłaniu do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n. „Budowa linii kablowej SN oraz przebudowa sieci napowietrznej nN – realizowana na działkach ewid. nr 918, 919, 920, 921, 945/11, 945/4, 923, 924, 253, 926/6, 926/1, 926/2 w miejscowości Lipnica Wielka”.

Pliki do pobrania