Obwieszczenie Wójta Gminy Korzenna o przesłaniu do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z sieciowymi pompowniami na działkach ewid. nr: 182/2, 182/1, 184/2, 183/1, 183/2, 178, 179 i 327 w miejscowości Łęka Siedlecka”.

Pliki do pobrania