Obwieszczenie Wójta Gminy Korzenna o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n. „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia realizowana na dz. ewid. nr 339/3 w miejscowości Siedlce.”

Pliki do pobrania