Obwieszczenie Wójta Gminy Korzenna o zakończeniu gromadzenia materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami do punktów gazowych – realizowanych na dz. ewid. nr 99/4, 99/1, 100, 30/2 w miejscowości Jasienna”

Pliki do pobrania